Bài 1. Lịch sử là gì?

I. Lịch sử và môn Lịch sử

Từ xa xưa, con người đã ý thức được tầm quan trọng của Lịch sử. Xi-xê-rông, triết gia của La Mã đã từng nói: "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống". Bài học này sẽ truyền cảm hứng cho các em về tầm quan trọng của lịch sử và việc học lịch sử.

- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người là toàn bộ những hoạt động của con người trong quá khứ. Lịch sử còn có nghĩa là khoa học tìm hiểu và phục dựng lại những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

Ví dụ : Lịch sử của Việt Nam, Lịch sử giáo dục Việt Nam, Lịch sử Toán học,…

- Môn Lịch sử là môn học tìm hiểu về lịch sử loài người và những hoạt động chính của con người trong quá khứ.

II. Vì sao phải học Lịch sử

- Học lịch sử để biết cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước, hiểu được tổ tiên, ông cha đã sống, lao động, đấu tranh như thế nào để có được đất nước như ngày nay.

- Học lịch sử còn giúp chúng ta hiểu được những gì nhân loại đã tạo ra trong quá khứ để xây dựng được xã hội văn minh ngày nay, từ đó hình thành được ở người học ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp cho con người trong quá khứ để lại.

Câu thơ của Bác:

 

“Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.”

- Nhà chính trị nổi tiếng La Mã cổ đại Xi-xe-rông đã nói:

“Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!