Bài 12. Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

I. Vị trí địa lí của Đông Nam Á

*Mở đầu: Từ những thế kỉ trước Công nguyên đến khoảng đầu Công nguyên, các vương quốc cổ đầu tiên của Đông Nam Á đã lần lượt xuất hiện. Những vùng đất hoang sơ dần dần nhường chỗ cho khu dân cư, làng xóm, bến thuyền và đô thị. Một Đông Nam Á chúng ta biết ngày nay đã bắt đầu từ những vương quốc đầu tiên đó.

- Do vị trí nằm án ngữ trên con đường hàng hải nối liền giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, từ lâu khu vực Đông Nam Á được coi là cầu nối giữa Trung Quốc, Nhật Bản với Ấn Độ, Tay Á và Địa Trung Hải

-  Đông Nam Á bao gồm hệ thống bán đảo, đảo, quần đảo xen giữa biển rất phức tạp.

+ Đông Nam Á có vị trí quan trọng, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn, nơi các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng.

Đông Nam Á bao gồm hai khu vực riêng biệt là Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo, lại nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có lượng mưa lớn nên rất thích hợp cho sự phát triển cho các cây trồng.

II. Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

- Các vương quốc cổ đầu tiên của Khu vực Đông Nam Á như: Pê-gu, Pha-ton, Chân Lạp, Don ton, Phù Nam, Xích Thổ, Tu-ma-sic, Ma-lay-u, Ta-ru-ma, Cham- Pa.

Lược đồ các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

- Vị trí của các vương quốc cổ đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay: 

+ Pê-gu, Pha-ton=> Mianma.

+ Chân Lạp=> Lào, Campuchia, Thái Lan.

+ Don ton=> Mianma, Thái Lan.

+ Phù Nam, Cham pa=> Việt Nam.

+ Xích Thổ=> Mai-lai-xia.                                   

+ Tu-ma-sic=> Xin-ga-po.

+ Ma-lay-u, Ta-ru-ma=> In-do-ne-xi-a.

III. Các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

- Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, một số vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á đã được hình thành và phát triển.

- Bộ máy nhà nước được tổ chức quy củ hơn, quyền lực của vua được tăng cường với hệ thống quân đội luật pháp hoàn thiện.

- Trên nền tảng các vương quốc cổ, kinh tế của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á tiếp tục phát triển. Các vương quốc ở lục địa có ưu thế phát triển kinh tế nông nghiệp, các vương quốc ở hải đảo có thế mạnh thương nghiệp, hàng hải, cung cấp nhiều sản vật như hương liệu,gia vị,… cho thương nhân nước ngoài.

Lược đồ các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

Vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay:

+ Đại Cồ Việt, Champa=> Việt Nam

+ Pa-gan, Pe-gu, Tha-ton=> Mi-an-ma

+ Campuchia, DVva-ra-va-ti=> Campuchia

+ Ha-ri-pun-giay-a=> Lào

+ Sri Vi-giay-a,Ka-lin-ga => Indonexia

+ Bu-tu-an=> Philippin

+ Tu-ma-sic=>Xingapo.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!