Bài 16B. Sự chuyển biến của Giao Châu- An Nam dướ thời Bắc thuộc

I. Sự chuyển biến về kinh tế

Mặc dù bị kìm hãm bởi chính sách cai trị và bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc nhưng trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc, kinh tế, xã hội và văn hóa của người Việt vẫn có sự chuyển biến đáng kể.

- Trồng lúa nước vẫn là nghề chính.  Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành... vào trong trồng trọt và chăn nuôi.

- Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc,... phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.

- Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía.

II. Sự chuyển biến về xã hội

- Các thành phần xã hội thay đổi căn bản so với thời Văn Lang, Âu Lạc. Tầng lớp trên của xã hội như Lạc tướng, Lạc hầu và sau này là hào trưởng người Việt có thế lực kinh tế và uy tín trong nhân dân nhưng bị chính quyền đô hộ chèn ép.

-Nông dân công xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách cướp đoạt ruộng đất và tô thuế, nhiều người bị phá sản trở thành nông dân lệ thuộc hoặc nô tì.

- Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền cai trị phương Bắc. Mỗi khi có điều kiện, người Việt lại đứng lên thiết lập lật đổ ách đô hộ, thiết lập chính quyền tự chủ của riêng mình.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!