Ôn tập cuối chương VIII

I. Sơ đồ tư duy: Điểm, đường thẳng

II. Sơ đồ tư duy: Tia, đoạn thẳng

III. Sơ đồ tư duy: Góc

Luyện bài tập vận dụng tại đây!