Bài tập ôn tập chương 8: Hình học phẳng. Các hình hình học cơ bản

I. Sơ đồ tư duy: Điểm, đường thẳng

II. Sơ đồ tư duy: Tia, đoạn thẳng

III. Sơ đồ tư duy: Góc

Luyện bài tập vận dụng tại đây!