Biến dạng của thân

Thân cũng có những biến dạng giống như rễ

1. Một số kiểu biến dạng của thân

- Có 3 kiểu biến dạng của thân:

+ Thân củ: thân phình to, dự trữ chất dinh dưỡng: củ khoai tây, su hào, củ năng, củ dền

+ Thân rễ: thân phình to, hình dạng giống rễ, dự trữ chất dinh dưỡng: củ dong ta, củ gừng, nghệ, giềng

+ Thân mọng nước: thân mọng nước, dự trữ nước: cây xương rồng, cành giao, sen đá, thanh long, nha đam

→ Thân củ và thân rễ thường được thu hoạch trước khi cây ra hoa, tạo quả để tránh làm mất chất dinh dưỡng của thân củ hoặc thân rễ

2. Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!