Biển và đại dương

1. Độ muối của nước biển và đại dương.

            - Nước biển và đại dương có độ muối trung bình 35%o và chiếm 97% lượng nước trên Trái Đất.

            - Độ muối là do: Nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.

            - Độ muối của biển và các đại dương không giống nhau: Tùy thuộc vào nuồn nước chảy vào biển nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

            Ví dụ: Biển Việt Nam: 33%o, Biển Ban tích: 10%o - 15%o, Biển Hồng Hải: 41%o…

2. Sự vận động của nước biển và đại dương.

            Có 3 sự vận động chính: Sóng, thủy triều và dòng biển.

a) Sóng

            - Sóng là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.

            - Nguyên nhân sinh ra sóng biển biển chủ yếu do gió, động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần.

b) Thủy triều

            - Thủy triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa.

            - Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

            - Có 3 loại thủy triều:

            + Bán nhật triều: Mỗi ngày thủy triều lên xuống 2 lần.

            + Nhật triều: Mỗi ngày lên xuống 1 lần

            + Triều không đều: Có ngày lên xuống 1 lần, có ngày lại 2 lần.

            - Việt Nam có đủ cả 3 loại thủy triều trên.

            + Triều cường:  Ngày trăng tròn (giữa tháng) và ngày không trăng (đầu tháng)

            + Triều kém:  Ngày trăng lưỡi liềm (đầu tháng) Ngày trăng lưỡi liềm (cuối tháng)

c) Các dòng biển

            - Dòng biển là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt tạo thành các dòng chảy trong các biển và đại dương.

            - Nguyên nhân sinh ra dòng biển là do các loại gió thổi thường xuyên ở Trái Đất như gió Tín phong, Tây ôn đới

            - Có 2 loại dòng biển: dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!