Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

I. Cơ thể sinh vật

- Cơ thể chỉ một cá thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản: cảm ứng, dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh sản..


 - Sự khác biệt rất lớn về kích thước cơ thể của các loài sinh vật là do số lượng tế bào cấu tạo nên sinh vật đó nhiều hay ít.

 

II. Cơ thể đơn bào

- Cơ thể đơn bào là cơ thể đuợc cấu tạo từ 1 tế bào. Tế bào đó thực hiện được chức năng của một cơ thể sống.
- Tế bào này có thể là sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) hoặc sinh vật nhân thực (trùng roi).

- Đại diện : trùng roi, trùng giày, trùng biến hình, tảo lục, tảo silic, vi khuẩn Escherchia coli (E.coli), vi khuẩn lao,…

- Kích thước tế bào thường nhỏ bé, hầu hết chỉ quan sát được bằng kính hiển vi quang học, một số cơ thể có kích thước lớn có thể quan sát bằng mắt thường (ví dụ như tảo đơn bào)