Đất. Các nhân tố hình thành đất

1. Lớp đất trên bề mặt lục địa.

            Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa gọi là lớp đất (thổ nhưỡng).

2. Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng.

             Hai thành phần chính của lớp đất là thành phần khoáng và hữu cơ.

a) Thành phần khoáng

            - Chiếm phần lớn trọng lượng của đất.

            - Gồm: Những hạt khoáng có màu sắc loang lổ, kích thước to, nhỏ khác nhau.

b) Thành phần hữu cơ

            - Chiếm một tỉ lệ nhỏ.

            - Tồn tại trong tầng trên cùng của lớp đất.

            - Tầng này có màu xám thẫm hoặc đen.

            - Ngoài ra, trong đất còn có nước và không khí.

            - Đất có tính chất quan trọng là độ phì. Độ phì là khả năng cung cấp cho thực vật nước, các chất dinh dưỡng và các yếu tố khác như nhiệt độ, không khí, để thực vật sinh trưởng và phát triển.

3. Các nhân tố hình thành đất

            - Đá mẹ: Sinh ra thành phần khoáng trong đất. Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có màu xám, chua, nhiều cát.

            - Sinh vật: Sinh ra thành phần hữu cơ.

            - Khí hậu: Gây thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trình phân giải chất khoáng và hữu cơ trong đất.

            - Ngoài ra, sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của địa hình và thời gian.

            - Đất đỏ badan thường dùng trong trồng các loại cây công nghiệp lâu năm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!