Đo thể tích chất lỏng

I – ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH

Đơn vị đo thể tích chất lỏng thường dùng là mét khối \(\left( {{m^3}} \right)\) và lít \(\left( l \right)\)

Ngoài ra còn dùng các đơn vị: \(c{m^3},ml,cc,d{m^3},...\)

\(\begin{array}{l}1{m^3} = 1000d{m^3} = 1000000c{m^3} = 1000000ml = 1000000cc\\1c{m^3} = 1ml = 1cc\\1{m^3} = \dfrac{1}{{1000000000}}k{m^3}\end{array}\)

\(1\) lít \( = 1d{m^3} = 1000c{m^3} = 1000ml\)

II – ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG

1. Dụng cụ đo thể tích

Dụng cụ đo thể tích chất lỏng: Dùng bình chia độ, ca đong, …

2. Cách đo thể tích

Các bước đo thể tích:

1 - Ước lượng thể tích cần đo

2 - Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp

3 - Đặt bình chia độ thẳng đứng

4 - Đặt mắt nhìn ngang bằng với độ cao mực chất lỏng trong bình

5 - Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!