Đo thời gian

I. Đơn vị thời gian

- Trong hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị cơ bản đo thời gian là giây, kí hiệu là s.

- Ngoài ra, thời gian còn được đo bằng nhiều đơn vị khác như: phút (min), giờ (h), ngày, tháng, năm, thế kỉ, …

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

1 ngày = 24 giờ = 86400 giây

* Mở rộng:

- Thời gian giữa hai nhịp tim liên tiếp của người bình thường khoảng: 0,8 s

- Thời gian của một cái chớp mắt khoảng: 0,1 s

- Thời gian của một tia chớp khoảng: 0,32 s

- 1 canh (đơn vị đo thời gian cổ ở Việt Nam) = 2h.

II. Dụng cụ đo thời gian

- Để đo thời gian người ta dùng đồng hồ.

- Có nhiều loại đồng hồ khác nhau như: đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ quả lắc, đồng hồ bấm giây, …

- Công dụng của một số loại đồng hồ:

+ Đồng hồ treo tường: dùng để đo thời gian hằng ngày

+ Đồng hồ bấm giây: dùng để đo thời gian trong thi đấu thể thao, trong thí nghiệm cần độ chính xác cao.

+ Đồng hồ cát: dùng đo thời gian một sự kiện không cần mức chính xác cao.

- Các thao tác cần thiết khi dùng đồng hồ bấm giây:

+ Nhấn nút Reset (thiết lập) để đưa đồng hồ bấm giây về số 0 trước khi tiến hành đo.

+ Nhấn nút Start (bắt đầu) để bắt đầu tính thời gian.

+ Nhấn nút Stop (dừng) đúng thời điểm kết thúc sự kiện.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!