Đo thời gian

I. Đơn vị và dụng cụ đo thời gian

- Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là giây, kí hiệu là s.

- Các ước số và bội số của đơn vị giây ta thường gặp là: giờ, phút, ngày, tuần, tháng,…

- Quy đổi đơn vị thời gian:

  1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút

1 ngày = 24 giờ

- Để đo thời gian người ta dùng đồng hồ. Có nhiều loại đồng hồ khác nhau như: đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử, đồng hồ bấm giây, …

II. Thực hành đo thời gian

- Khi đo thời gian của một hoạt động ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Ước lượng khoảng thời gian cần đo

Bước 2: Chọn đồng hồ phù hợp

Bước 3: Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách trước khi đo

Bước 4: Thực hiện đo thời gian bằng đồng hồ

Bước 5: Đọc và ghi kết quả

- Khi sử dụng đồng hồ để đo thời gian của một hoạt động cần lưu ý:

+ Hiệu chỉnh đồng hồ về vạch số 0 trước khi đo

+ Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt đồng hồ

+ Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của đồng hồ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!