Góc

I. Góc

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia gọi là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Chú ý:

Trong hình trên:

- Góc \(xOy\) (hoặc \(yOx\)) được kí hiệu là \(\widehat {xOy}\) (hoặc \(\angle xOy\)).

- Hai tia \(Ox\) và \(Oy\) được gọi là hai cạnh của góc. Gốc chung của hai tia được gọi là đỉnh của góc.

- Góc \(xOy\) còn có cách gọi khác là: góc \(AOB\), góc \(O\), góc \(yOx\), góc \(BOA\).

II. Góc bẹt

Khi \(Ox\) và \(Oy\) là hai tia đối nhau, ta có góc bẹt \(xOy\).

III. Cách vẽ góc

Để vẽ \(\widehat {xOy}\), ta vẽ điểm \(O\) trên giấy hoặc bảng, từ điểm \(O\) vẽ hai tia \(Ox\) và \(Oy\).

Ta được \(\widehat {xOy}\).

IV. Điểm trong của góc

Cho góc xOy khác góc bẹt. Điểm M được gọi là điểm trong của góc xOy không bẹt nếu tia OM cắt một đoạn thẳng nối hai điểm trên hai cạnh tại một điểm nằm giữa hai điểm đó.

Ví dụ: Trong hình dưới đây, M là điểm trong của \(\widehat {xOy}\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!