Hướng dẫn tự học Bài 1

1. Tìm đọc các truyện truyền thuyết cổ tích bằng cách:

- Sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet để thu thập thêm những tư liệu về truyện truyền thuyết hoặc cổ tích.

- Mượn sách từ thư viện của trường hoặc của người thân, bạn bè,...

- Mua ở các hiệu sách hoặc tìm ở tủ sách gia đình.

2. Lưu ý trong và sau khi đọc:

- Ghi lại những cảm xúc, điều tâm đắc, thích thú, băn khoăn, điều chưa hiểu của em trong lúc đọc.

- Tóm tắt truyện truyền thuyết cổ tích sau khi em đã đọc.