Hướng dẫn tự học Bài 3

1. Tìm hiểu thông tin về tác giả và thể loại của các đoạn trích đã học: thu thập các nguồn tư liệu khác nhau như bài viết, ảnh, video,...

2. Tìm đọc toàn bộ tác phẩm hồi kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng và một hồi kí khác về tuổi thơ mà em thích để có thể giới thiệu với các bạn trong lớp. 

3. Đọc thêm một số bài du kí về "du lịch sinh thái", "du lịch miệt vườn".