Hướng dẫn tự học Bài 4

1. Đọc sách báo, truy cập internet, sưu tầm, tìm đọc các bài nghị luận văn học trình bày một ý kiến về cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn học, nhất là các tác phẩm đã học, theo cách sau:

- Sử dụng công cụ tìm kiếm, gõ tên các tác phẩm văn học cần tìm.

- Thu thâp các nguồn tư liệu gồm: bài viết, hình ảnh, video,...

2. Ghi chép và tích lũy trích đoạn văn nghị luận hay mà em đã đọc được.