Hướng dẫn tự học bài 6

1. Tìm đọc các truyện đồng thoại, truyện của Pu-skin, An-đéc-xen bằng cách:

- Sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet, nhập từ khóa truyện đồng thoại và truyện của Pu-skin, An-đéc-xen,...

- Mượn sách ở thư viện của trường hoặc của người thân, bạn bè,...

- Mua ở các hiệu sách hoặc tìm ở tủ sách gia đình.

2. Lưu ý trong và sau khi đọc:

- Ghi lại những cảm xúc hoặc điều tâm đắc, thích thú hoặc băn khoăn,... của em.

- Tóm tắt truyện và ghi nhật kí đọc sách sau khi em đã đọc xong.