Hướng dẫn tự học bài 8

1. Sưu tầm các bài viết, hình ảnh, video,... về tác dụng của vật nuôi và sự cần thiết bảo vệ động vật hoang dã; tác dụng của cây xanh và sự khan hiếm nước ngọt theo cách sau:

- Sưu tầm từ sách báo em đọc hằng ngày.

- Sưu tầm từ internet (vào công cụ tìm kiếm internet gõ từ hoặc cụm từ cần tìm kiến như: vật nuôi, thú cưng, tác dụng của vật nuôi, động vật hoang dã, tác dụng của cây xanh,...).

2. Đọc và tìm trong số tư liệu đã sưu tầm một bài nghị luận về đề tài vật nuôi, động vật hoang dã hoặc vai trò của cây xanh và nước ngọt đối với đời sống con người. 

3. Liên hệ với cuộc sống của gia đình em và những người xung quanh để tự đánh giá, nhận xét về ý thức và việc làm bảo vệ môi trường sống của mọi người.