Hướng dẫn tự học bài 9

1. Sưu tầm thông tin (bài viết, hình ảnh, video,...) về các tác giả (Tạ Duy Anh, Nguyễn Nhật Ánh, Cao Duy Sơn), các tác phẩm đã học trong Bài 9 (Bức tranh của em gái tôi, Điều không tính trước, Chích bông ơi!,...) từ nhiều nguồn khác nhau như sách, báo, internet,...

2. Đọc thêm một số truyện ngắn có chủ đề về lòng nhân hậu, bao dung; về thái độ và cách ứng xử cao đẹp, rộng lượng, vị tha, biết chia sẻ, cảm thông,...

3. Tìm kiếm và lưu lại những đoạn văn tả cảnh sinh hoạt hay.