Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

I. Phép thử nghiệm

1. Khái niệm

- Trong các trò chơi, thí nghiệm tung đồng xu, bốc thăm, gieo xúc xắc, quay xổ số,…, mỗi lần tung đồng xu hay bốc thăm như trên thì được gọi là một phép thử nghiệm.

- Các kết quả của trò chơi, thí nghiệm có thể xảy ra gọi là kết quả có thể.

2. Đặc điểm:

- Khó dự đoán chính xác kết quả.

- Có thể liệt kê được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm

3. Ví dụ

Ví dụ:

- Một lần tung đồng xu thì chỉ được một trong hai mặt trên nên chỉ có 2 kết quả là sấp hoặc ngửa.

- Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra là

Các kết quả có thể xảy ra không phụ thuộc vào số lần gieo

Chẳng hạn, khi ta gieo xúc xắc 6 lần. Số chấm xuất hiện tên mặt con xúc xắc là: 1;1;3;5;2;6.

Khi đó tập tất cả các kết quả có thể của thí nghiệm này không phải là S={1;2;3;5;6}

Mà vẫn là S={1;2;3;4;5;6}.

II. Sự kiện

Khi thực hiện trò chơi hoặc thí nghiệm, một sự kiện có thể xảy ra hoặc không xảy ra tùy thuộc vào kết quả ta nhận được khi thực hiện trò chơi, thí nghiệm đó.

+) Có thể xảy ra: Đúng với kết quả nhận được.

+) Không xảy ra: Không đúng so với kết quả nhận được.

III. Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với phép thử nghiệm

Phương pháp:

Bước 1: Liệt kê các kết quả có thể xảy ra.

Bước 2: Viết các kết quả trong một tập hợp.

Ví dụ:

Trò chơi gieo xúc xắc thì các kết quả có thể xảy ra là: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra là:

S={1;2;3;4;5;6}.

IV. Liệt kê các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm hoặc trò chơi

Phương pháp:

Viết tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm hoặc trò chơi.

Ví dụ:

Trò chơi gieo xúc xắc và quan sát mặt xuất hiện của nó:

Một con xúc xắc có 6 mặt tương ứng với 6 số khác nhau dưới đây:

Các kết quả có thể xảy ra kho gieo xúc xắc về số chấm xuất hiện trên là: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

V. Đánh giá sự kiện

Phương pháp:

Bước 1: Thực hiện phép thử nghiệm hoặc trò chơi.

Bước 2: Kiểm tra sự kiện có xảy ra hay không.

Bước 3: Kết luận sự kiện có thể xảy ra hoặc không xảy ra.

Ví dụ:

Gieo đồng thời 2 con xúc xắc. Số chấm xuất hiện sau khi gieo lần 1 là 4 chấm, lần 2 là 3 chấm.

Quan sát số chấm xuất hiện và kiểm tra các sự kiện:

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn.

Tổng số chấm là 4+3=7. Đây là số lẻ nên sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵnkhông xảy ra.

b) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 6.

Tổng số chấm là 7 > 6. Vậy sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 6xảy ra.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!