Không khí và bảo vệ môi trường không khí

I. Thành phần của không khí

Không khí là hỗn hợp khí có thành phần xác định với tỉ lệ gần đúng về thể tích: 21% oxygen, 78% nitrogen, còn lại là carbon dioxide, argon (khí hiếm), hơi nước và một số chất khí khác.

Khí hiếm, còn gọi là khí trơ, là những khí ít có khả năng tác dụng với những chất khác.

Ví dụ: khí helium, khí neon, khí argon…

II. Vai trò của không khí

- Cung cấp oxygen duy trì sự sống, sự cháy của nhiên liệu để tạo năng lượng phục vụ nhu cầu của đời sống.

- Cung cấp khí carbon dioxide cho thực vật quang hợp.

- Nitrogen có thể chuyển hóa thành dạng có ích giúp cho cây sinh trưởng.

- Có ảnh hướng đến các hiện tượng thời tiết, khí hậu trên Trái Đất.

- Nguồn nguyên liệu để sản xuất nitrogen có nhiều ứng dụng thực tiễn.

III. Sự ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là sự thay đổi các thành phần của không khí.

Nguyên nhân từ tự nhiên hoặc do hoạt động của con người.

Ví dụ: Phun trào núi lửa là nguyên nhân từ tự nhiên; Rác thải, khí thải,… là những nguyên gây do con người;…

Biểu hiện của không khí bị ô nhiễm:

- Có mùi khó chịu.

- Giảm tầm nhìn.

- Da, mắt bị kích ứng, nhiễm các bệnh về đường hô hấp.

- Có một số hiện tượng thời tiết cực đoan: sương mù giữa ban ngày, mưa acid,...

IV. Bảo vệ môi trường không khí

Luyện bài tập vận dụng tại đây!