Kĩ năng đọc

- Xác định từng câu hỏi trong bài là hỏi về cái gì hay người nào. (Chú ý những câu hỏi What, Where, Who, ...)

- Gạch chân những key word (từ khóa) trong câu hỏi để khoanh vùng thông tin trong bài

- Đọc kĩ thông tin đó, đọc các đáp án đã cho.

- Có thể sử dụng phương pháp loại trừ những phương án sai, phương án còn lại là đáp án đúng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!