KĨ NĂNG NGHE - UNIT 1

- Trước khi nghe hãy tập trung vào dòng câu hỏi từ trên xuống dưới, vì các đáp án cũng xuất hiện trong bài nghe theo thứ tự như vậy.

- Đọc và chú ý vào những từ khóa xung quanh chỗ trống cần điền

- Trong bài nghe hiểu thông tin thì cần đọc trước các câu hỏi và các lựa chọn đưa sẵn

- Khi nghe chú ý dến những từ khóa xuất hiện trong câu hỏi

- Đồng thời, đưa ra đáp án ngay sau khi nghe mỗi câu hỏi vì bạn sẽ quên ngay nếu không chọn luôn đáp án

- Nếu bạn không có câu trả lời hoặc không nghe được gì cho câu hỏi đó, hãy đoán và chọn 1 đáp án đúng nhất thay vì bỏ trống.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!