Lực cản của nước

I. Thí nghiệm về lực cản của nước

Các vật chuyển động trong nước chịu tác dụng của lực cản.

Ví dụ: Khi lội nước thì chúng ta sẽ di chuyển chậm và rất khó khăn so với đi trên mặt đất do có lực cản của nước.

II. Lực cản của nước phụ thuộc yếu tố nào?

- Lực cản của nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Ví dụ: Độ lớn lực cản của nước càng mạnh khi diện tích mặt cản càng lớn.

- Không chỉ nước mà cả không khí cũng tác dụng lực cản lên vật chuyển động trong nó. Độ lớn của lực cản của không khí càng mạnh khi diện tích mặt cản càng lớn.

Ví dụ: Các vận động viên đua xe đạp luôn đội một loại mũ có hình dạng đặc biệt (hình khí động học) và khi muốn tăng tốc phải cúi gập người xuống để làm giảm lực cản của không khí.

- Lực cản của nước lớn hơn rất nhiều so với lực cản của không khí.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!