Lược đồ trí nhớ

I. Khái niệm lược đồ trí nhớ

- Lược đồ trí nhớ là một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết của cá nhân về một địa phương. Chúng ta có thể diễn tả cảm nhận của mình về địa phương, về cộng đồng xung quanh bằng cách miêu tả bằng lời, vẽ một bức phác hoạ khung cảnh, vẽ một sơ đổ về các địa điểm mình yêu thích, về các nơi ở của họ hàng, bạn bè tại địa phương... 

- Lược đồ trí nhớ trước hết là cảm nhận của cá nhân về không gian xung quanh – một nơi nào đấy – mà người đó đã trải nghiệm. Lược đồ trí nhớ tồn tại trong trí não con người, nhờ thế mà người ta có thể định hướng trong không gian, tìm đường, đi được đến nơi mình muốn đến và trở lại nơi mình muốn trở về mà không cần có bản đồ trong tay hay bất cứ công cụ hỗ trợ nào.

Lược đồ trí nhớ

- Khi vẽ lược đồ trí nhớ ra giấy, điều quan trọng là chỉ vẽ ra những đối tượng địa lí nào mà người đó nhớ và cho là chính xác.

- Khi học về địa lí thế giới hay địa lí Việt Nam, những tri thức về không gian và sự phân bố của các đối tượng địa lí, một số thuộc tính của chúng, được lưu giữ trong trí nhớ của cá nhân dưới dạng lược đồ trí nhớ. Trong những tình huống­ nào đó, người này sẽ nhớ lại các thông tin và và chúng trên giấy.

II. Vẽ lược đồ trí nhớ

Để vẽ được lược đồ trí nhớ, trước hết phải hồi tưởng lại không gian cần vẽ với các sự vật và hiện tượng liên quan.

a. Vẽ lược đồ trí nhớ đường đi

- Hồi tưởng điểm xuất phát và điểm kết thúc của quãng đường, hướng đi và khoảng cách giữa hai điểm đó.

- Hồi tưởng và xác định những điểm mốc tiếp theo trên toàn bộ quãng đường.

- Xác định hướng đi và khoảng cách giữa các điểm mốc với nhau.

Lược đồ trí nhớ từ nhà đến trường học

b. Vẽ lược đồ một khu vực

Khi vẽ lược đồ một khu vực, cần hồi tưởng lại tổng thể khu vực đó gồm các đối tượng nào, diện tích, hướng, khoảng cách các đối tượng với nhau.

lược đồ trí nhớ một khu vực

Luyện bài tập vận dụng tại đây!