Lý thuyết về Ẩn dụ

1. Lý thuyết

a. Khái niệm

Ẩn dụ là tên gọi sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

b. Các kiểu ẩn dụ

Có 4 kiểu ẩn dụ thường gặp là:

- Ẩn dụ hình thức;

- Ẩn dụ cách thức;

- Ẩn dụ phẩm chất;

- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

2. Ví dụ

- Ẩn dụ hình thức:

Về thăm quê Bác làng Sen
Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng

=> Tương đồng về hình thức là màu hồng của lửa và màu đỏ của hoa râm bụt.

- Ẩn dụ cách thức:

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

=> Tương đồng về cách thức là ăn quả tương đồng với hưởng thành quả lao động, còn trồng cây tương đồng với công lao người tạo ra thành quả.

- Ẩn dụ phẩm chất:

Người cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm


=> Tương đồng về phẩm chất là người cha tức đang ẩn dụ Bác Hồ, Bác đang chăm lo giấc ngủ cho các chiến sĩ như những người cha ruột đang chăm sóc cho các đứa con yêu của minh.

- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác:

Nắng vàng giòn đang rải đều lên bãi cát.

=> Chuyển cảm giác từ thị giác sang vị giác. Từ nắng thấy bằng mắt qua đến giòn cảm nhận bằng miệng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!