Lý thuyết về Câu trần thuật đơn

1. Lý thuyết

Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C – V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự vật, sự việc hay để nêu một ý kiến.

2. Ví dụ

- Có một cây bút ở trên bàn.

- Trên sân trường, những cây phượng đã nở hoa đỏ thắm.

- Mùa hè năm ngoái gia đình em đi Nha Trang.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!