Lý thuyết về Chỉ từ

1. Lý thuyết

- Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.

- Chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ. Ngoài ra, chỉ từ còn có thể làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu.

2. Ví dụ

- Đằng kia là cuốn sách của tôi.

- Cậu ấy vẫn đứng đó đợi tôi, dù trời đang mưa rất to.

- Đây là con mèo nhà tôi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!