Lý thuyết về Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

1. Lý thuyết

- Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản.

- Dàn bài bài văn tự sự thường gồm 3 phần:

+ Phần Mở bài giới thiệu chung về nhân vật và sự việc.

+ Phần Thân bài kể diễn biến của sự việc.

+ Phần Kết bài kể kết cục của sự việc.

2. Ví dụ

- Dàn bài kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:

I. Mở bài

Giới thiệu chung về sự việc và nhân vật. Thời vua Hùng Vương thứ mười tám có con gái tên là Mị Nương, vua truyền lệnh kén rể.

II. Thân bài

Kể lại diễn biến của sự việc, theo trình tự:

- Có hai chàng trai đến cầu hôn Mị Nương: Một người ở vùng núi Tản Viên, tên gọi là Sơn Tinh. Một người ở vùng biển, tên gọi là Thủy Tinh. cả hai đều tài giỏi hơn người. Vua phân vân không biết chọn ai nên ra điều kiện: Ai đem lễ vật đến trước thì người đó là chồng Mị Nương.

- Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương.

- Thủy Tinh đến sau không lấy được Mị Nương nên nổi giận.

- Thủy Tinh và Sơn Tinh giao chiến với nhau.

III Kết bài

- Hằng năm, Thủy Tinh làm mưa gió đánh Sơn Tinh. Đây là chi tiết mà người xưa muốn giải thích về hiện tượng lũ lụt thường xảy ra trong năm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!