Lý thuyết về Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

1. Lý thuyết

- Giao tiếp là hoạt động truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng, tình cảm bằng phương tiện ngôn từ.

- Văn bản là chuỗi lời nói miệng hay bài viết có chủ đề thống nhất, có liên kết, mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt phù hợp để thực hiện mục đích giao tiếp.

- Có sáu kiểu văn bản thường gặp với các phương thức biểu đạt tương ứng: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính – công vụ. Mỗi kiểu văn bản có mục đích giao tiếp riêng.

2. Ví dụ

Văn bản: Con Rồng Cháu Tiên, Bánh chưng bánh giày, Thánh Gióng…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!