Lý thuyết về thành ngữ

I. Khái niệm thành ngữ

- Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

- Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh,…

II. Đặc điểm thành ngữ

- Thành ngữ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay làm phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ.

- Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

III. Ví dụ thành ngữ

- Chuột sa chĩnh gạo: may mắn gặp được nơi sung sướng, đầy đủ một cách tình cờ, ngẫu nhiên, ví như chuột lọt được vào chĩnh đựng gạo, tha hồ mà ăn không phải khổ công tìm kiếm hàng ngày.

- Gieo gió gặt bão: người sống không tốt, làm nhiều điều xấu thì sau nay phải trả giá bằng cách sẽ nhận lại những điều tồi tệ cho chính bản thân mình.

- Ếch ngồi đáy giếng: phê phán những người tầm nhìn hạn hẹp, học hành không tới đâu mà luôn tỏ ra hiểu biết. 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!