Lý thuyết về từ đơn, từ phức

I. Từ đơn

1. Khái niệm

- Từ là đơn vị nhỏ nhất dùng để đặt câu.

- Từ đơn là từ do một tiếng có nghĩa tạo nên.

2. Ví dụ

- Từ đơn: áo, bút, thước, quạt, vở,…

II. Từ phức

1. Khái niệm

- Từ phức là từ do hai hoặc nhiều tiếng tạo nên.

2. Phân loại

- Từ phức được chia ra làm hai loại: từ ghép và từ láy.

+ Từ ghép: là những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa. 

+ Từ láy: là những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng được gọi là từ láy.

3. Ví dụ

- Từ ghép: anh chị, máy giặt, đường xá…

- Từ láy: róc rách, li ti, mũm mĩm…

III. So sánh từ đơn và từ phức

Luyện bài tập vận dụng tại đây!