Một số tính chất của chất

I. Tính chất vật lí của chất

- Những tính chất đo được, hoặc cảm nhận được bằng giác quan và những biến đổi không xuất hiện chất mới.

Gồm: thể (rắn, lỏng, khí), màu sắc, mùi vị, hình dạng, kích thước, khối lượng riêng, tính tan trong nước hoặc chất lỏng khác, tính nóng chảy, sôi của một chất, tính dẫn điện, dẫn nhiệt.

- Ví dụ:

+ Bằng giác quan: nhận thấy nước là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị;

+ Dùng nhiệt kế: đo được nhiệt độ sôi của nước,…

II. Tính chất hóa học của chất

- Là sự biến đổi một chất tạo ra chất mới.

Gồm khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, khả năng tác dụng được với chất khác.

- Ví dụ:

+ Đá vôi rắn và chắc, khi nung tạo ra chất mới là vôi sống xốp và mềm hơn;

+ Than đá là chất rắn màu đen, khi cháy tạo ra chất mới là carbon dioxide không màu, không nhìn thấy được bằng mắt thường;

+ …

Luyện bài tập vận dụng tại đây!