Ngữ pháp: Tính từ đuôi -ed/ -ing

I. Bảng tổng hợp kiến thức về Tính từ đuôi -ing/ -ed

II. Tính từ đuôi -ed

Tính từ đuôi - ED được sử dụng để diễn tả cảm nhận, cảm xúc của con người hoặc con vật về một sự vật, hiện tượng nào đó.

Ví dụ: 

+ I was surprised when he won the race. (Tôi đã bất ngờ khi anh ấy chiến thắng đường đua.) 

+ After hearing that her husband had passed away on the battlefield, she is depressed. (Sau khi nghe tin chồng đã hy sinh trên chiến trường, cô ấy suy sụp tinh thần.) 

+ His explanation makes me confused. (Lời giải thích của anh ấy khiến cho tôi bối rối.) 

III. Tính từ đuôi –ing

Tính từ đuôi - ING được sử dụng để miêu tả bản chất, tính chất, đặc điểm vốn có của sự vật hay hiện tượng và tính cách, đặc điểm của con người. 

Ví dụ:

+ The story is boring. (Câu chuyện vô cùng nhàm chán.) 

+ The detective movie I saw last night was very thrilling. (Bộ phim trinh thám tôi xem tối qua rất hồi hộp.)

+ She is charming. (Cô ấy thật duyên dáng.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!