Nguồn gốc cây trồng

Xung quanh ta có rất nhiều cây cối, trong đó có những cây mọc dại và cây được trồng, Vậy giữa cây trồng và cây hoang dại cùng loài có quan hệ gì với nhau và so với cây dại, cây trồng có gì khác?

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?

- Từ xa xưa, con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ … của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho vụ sau xuất hiện cây trồng

→ Cây trồng có nguồn gốc từ cây dại.

- 1 số cây trồng ngày nay: 

cây trồng

+ Cây hoa hồng: dùng làm cảnh, nước hoa …

+ Cây gấc: cung cấp lương thực, làm thuốc chữa bệnh …

+ Cây thông: lấy gỗ …

- Cây được trồng với mục đích là phục vụ đời sống con người: cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho ngành công nghiệp …

2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

cây trồng và cây dại

Đặc điểm của cây trồng khác cây dại

đặc điểm cây trồng khác cây dại

- Nhận xét: cây trồng có sự khác biệt so với cây dại

+ Cây trồng phong phú hơn cây dại về màu sắc, các loại cây, hình dạng …

+ Cây trồng có các bộ phận được con người sử dụng có phẩm chất tốt hơn so với cây dại.

- Có sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại vì: do nhu cầu sử dụng các bộ phận khác nhau của cây mà con người đã tác động, cải tạo các bộ phận đó làm cho cây trồng khác với cây dại.

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

1 số biện pháp cái tạo cây trồng là:

- Cải biến đặc tính di truyền: lai giống, gây đột biến, kĩ thuật di truyền …

- Chọn giống có biến đổi có lợi, phù hợp nhu cầu sử dụng, loại bỏ những cây xấu, chỉ giữ lại cây tốt làm giống

- Nhân giống: bằng hạt, ghép cành, chiết cành ….

- Chăm sóc cây, tạo điều kiện thuận lợi (tưới nước, bón phân, bắt sâu …) để cây bộc lộ hất mức những đặc tính tốt

Luyện bài tập vận dụng tại đây!