Ôn tập chương 6

1. Lịch Sử thời kì này đã trải qua những giai đoạn lớn nào?

Lịch Sử nước ta từ thời Nguyên thủy đến thế kỉ X đã trải qua 3 giai đoạn lớn:

- Giai đoạn nguyên thủy

- Giai đoạn dựng nước Văn lang - Âu Lạc (thế kỉ VII-II TCN)

- Giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (hơn 1000 năm)

2. Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì?Vị vua đầu tiên là ai?

Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào thế kỉ VII TCN

Tên nước: Văn Lang

Tên vua: Hùng Vương

3. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc. Ý nghĩa lịch sử của những cuộc

4. Sự kiện nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của dân tộc ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho tổ quốc?

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền chỉ huy chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ hơn 1000 năm của các triều đại phong kiến phương Bắc

5. Hãy kể tên những vị anh hùng đã gương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho tổ quốc?

Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền.

6. Mô tả một số công trình nghệ thuật nổi tiếng của thời cổ đại.

Việt Nam có trống đồng Đông Sơn, thành Cổ Loa

* Mô tả về trống đồng Đông Sơn:

- Trống đồng Đông Sơn là một loại trống tiêu biểu cho Văn hóa Đông Sơn của người Việt cổ.

- Nhiều chiếc trống loại này có quy mô đồ sộ, hình dáng cân đối, hài hoà đã thể hiện được trình độ rất cao về kỹ năng và nghệ thuật, đặc biệt là những hoa văn phong phú được khắc họa, miêu tả chân thật sinh hoạt của con người thời kỳ dựng nước.

- Ngôi sao nhiều cánh ở giữa mặt trống tượng trưng cho thần Mặt Trời vì người dân Văn Lang có quan niệm về thần Mặt Trời.

- Bao quanh các ngôi sao có hình người, vật, động vật và hoa văn hình học.

- Thân trống thường có hình thuyền, hình vũ sĩ, hình một số chim, thú thông thường thì chỉ có hoa văn hình học.

- Quai trống thường làm theo hình dây thừng bện.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!