Phân tích chi tiết Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng

I. Giới thiệu và nhạc phẩm

- Sapô nêu vấn đề: “Một lần, khi được hỏi về thời gian sáng tác…”

- Tên nhạc phẩm - nhạc sĩ sáng tác: nhạc phẩm “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

- Được vang lên mỗi độ tháng Tư (30/4-1/5)

- "Tôi" được tác giả kể về quá trình ra đời bài hát.

II. Sự ra đời của văn bản

- Nguyên nhân:

+ Gián tiếp: Tin chiến thắng vang dội liên tiếp.

+ Trực tiếp: Bản tin về hành động oanh tạc sân bay Tân Sơn Nhất của phi công Nguyễn Thành Trung

- Thời gian sáng tác: 2 tiếng.

- Thé loại:

+ Dự định: Hợp xướng

+ Thực tế: Bài hát.

- Phát hành:

+ Ban đầu: Dự định để dành đến 7/5.

+ Thực tế: Chiến thắng nhanh chóng, làm gấp rút, được duyệt bởi Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

+ Suốt ngày 1/5 ca khúc ca vang.

III. Ý nghĩa

- Bài hát có số phận đặc biệt. Vượt qua thử thách của thời gian, đến với mọi giai cấp, không phân biệt quốc gia.

- Đối với tác giả: không chỉ được viết trong 2 tiếng mà là cả cuộc đời.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!