Phân tích chi tiết tác phẩm Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

1. Mở bài

- Giới thiệu về văn bản nhật dụng (những bài viết có nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng xã hội,…)

- Giới thiệu về văn bản “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ” (hoàn cảnh ra đời, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật,…)

2. Thân bài

a. Cảm nhận về những điều thiêng liêng trong kí ức của người da đỏ

- Mảnh đất là người mẹ, bông hoa là người chị, người em

- Dòng nước là máu của tổ tiên

- Tiếng thì thầm của dòng nước là tiếng nói của cha ông

- Nghệ thuật: so sánh, nhân hóa

→ Tình yêu thiên nhiên, sự gắn bó với đất đai, môi trường

b. Những lo lắng của người da đỏ nếu bán đất cho người da trắng

- Họ sẽ lấy đi trong lòng đất những gì họ cần

- Lòng thèm khát của họ sẽ ngấu nghiến đất đai

- Họ chẳng để ý đến bầu không khí mà họ hít thở

- Nghệ thuật: đối lập

→ Thái độ bảo vệ đất đai và ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên

c. Kiến nghị của người da đỏ

- Phải biết quý trọng đất đai

- Hãy khuyên bảo chúng đất là mẹ

→ Giọng điệu thống thiết, đanh thép, hào hùng

→ Khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ đất đai, môi trường

3. Kết bài

- Giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản:

   + Nội dung: Qua bức thư trả lời yêu cầu mua đất của Tổng thống Mĩ Phreng-klin, thủ lĩnh người da đỏ Xi-át-tơn, tác giả đã đặt ra một vấn đề có ý nghĩa toàn nhân loại: Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của mình.

   + Nghệ thuật: giọng văn truyền cảm, so sánh, nhân hóa, điệp ngữ,…

- Bài học cho bản thân: yêu thiên nhiên, giữ gìn môi trường,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!