Phân tích chi tiết tác phẩm Lòng yêu nước

1. Mở bài

- Giới thiệu về tác giả I-li-a Ê-ren-bua

- Giới thiệu về văn bản “Lòng yêu nước” (hoàn cảnh ra đời, xuất xứ, khái quát giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật,…)

2. Thân bài

a. Cảm nhận về ngọn nguồn của lòng yêu nước

- Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những thứ tầm thường nhất: yêu cái cây trồng trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu,…

- Tác giả đặt "lòng yêu nước" trong thử thách những cuộc chiến tranh vệ quốc để mỗi công dân Xô viết nhận ra vẻ đẹp thanh tú của quê hương:

   + Vùng Bắc: cánh rừng bên dòng Vi-na hay miền Xu-cô-nô, những đêm tháng sáu sáng hồng.

   + U-crai-na: bóng thùy dương, cài bằng lặng của trưa hè vàng ánh.

   + Xứ Gru-di-a: khí trời núi cáo, tiếng chào tạm biệt.

   + Ở thành Lê-nin-grat: dòng Nê-va, những tượng đồng, phố phường.

   + Mát-xcơ-va: phố cũ, phố mới, điệm Krem-li, tháo cổ,...

→ Vẻ đẹp riêng của từng vùng miền, mỗi vùng gắn với đặc trưng và vẻ đẹp riêng biệt của vùng đó.

→ Bài viết tạo nên tổng thể hài hòa đa dạng về tình yêu của người dân Xô viết dành cho mảnh đất nơi họ sinh sống.

- Lòng yêu nước được nâng lên từ lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê.

→ Lòng yêu nước là tình cảm có thực, chân thật và luôn tồn tại trong trái tim mỗi người.

→ Chân lí phổ biến và sâu sắc về lòng yêu nước.

b. Cảm nhận về sức mạnh của lòng yêu nước

- Được thử thách và khẳng định trong cuộc lửa đạn gay go của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

→ Lòng yêu nước là một thứ giá trị tinh thần có thể nhìn thấy được.

3. Kết bài

- Cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật.

- Bài học cho bản thân về lòng yêu nước: giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc, học tập tốt, yêu quê hương, xóm làng,…

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!