Phân tích chi tiết tác phẩm Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

1. Mở bài

"Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" của tác giả Hồ Nguyên Trừng được viết vào khoảng nửa đầu thế kỉ XV.

 Truyện ca ngợi phẩm chất cao quý của Thái y lệnh Phạm Bân, một lòng một dạ phục vụ dân nghèo, quên mình để cứu người.

2. Thân bài

a. Giới thiệu về vị Thái y lệnh Phạm Bân

- Lai lịch: cụ tổ bên ngoại của Trừng, người họ Phạm, húy là Bân

- Chức vụ: giữ chức Thái y lệnh để phụng sự Trần Anh Vương

- Hành động y đức:

   + Mua thuốc tốt, tích trữ thóc gạo, giúp kẻ tật bệnh cơ khổ

   + Bệnh dầm dề máu mủ cũng không hề né tránh

   + Giúp đỡ kẻ khốn cùng, cứu sống hơn ngàn người.

→ Một lương y hết lòng vì người bệnh, được người đời trọng vọng.

b. Công đức to lớn của Thái y lệnh Phạm Bân

- Ông dốc toàn bộ tâm lực, tiền của để cứu giúp dân nghèo, không tính toán thiệt hơn:

+ Mang tiền của nhà ra mua thóc gạo, tích trữ thuốc tốt để vừa nuôi ăn, vừa chữa bệnh cho họ.

+ Dựng nhà cho bệnh nhân ở.

+ Ai bị bệnh nặng, ông tận tình cứu chữa không lấy tiền.

- Ông cứu sống hàng ngàn người qua cơn đói kém, dịch bệnh.

- Tiêu biểu nhất là hành động cứu sống người đàn bà nghèo trước rồi mới chữa bệnh cho quý nhân trong cung vua sau, bất chấp chuyện có thể mất đầu.

b. Ý nghĩa của truyện

Phạm Bân là tấm gương sáng "Lương y như từ mẫu".

3. Kết bài

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản

   + Nội dung: ca ngợi phẩm chất cao quý của vị Thái y lệnh họ Phạm: không chỉ có tài chữa bệnh mà quan trọng hơn là có lòng thương yêu và quyết tâm cứu sống người bệnh tới mức không sợ quyền uy, không sợ mang vạ vào thân

   + Nghệ thuật: cốt truyện đơn giản, tình huống truyện kịch tính, ngôn ngữ đối thoại tự nhiên…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!