Phân tích chi tiết văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

1. Mở bài

- Giới thiệu khái quát về truyện ngụ ngôn (khái niệm, đặc trưng nghệ thuật, ý nghĩa…)

- Giới thiệu về truyện “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng” (tóm tắt, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật…)

2. Thân bài

a. Chân, Tay, Tai, Mắt so bì, tị nạnh với lão Miệng

- Chân, Tay, Tai, Mắt cho rằng lão Miệng cho rằng họ phải “làm việc mệt nhọc quanh năm còn lão Miệng không làm gì cả, chỉ ngồi ăn không” - đây là suy ngĩ sai lầm, chưa đúng về sự việc.

- Họ kéo nhau đến nhà lão Miệng, đến nơi không chào hỏi, nói thẳng với lão “Từ nay chúng tôi không làm gì để nuôi ông nữa” - hành động bột phát từ những suy nghĩ lệch lạc sai lầm.

b. Hậu quả về hành động của Chân, Tay, Tai, Mắt

- Cậu Chân, cậu Tay: không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy, vui đùa như trước

- Cô Mắt: ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, thấy hai mi nặng trĩu như buồn ngủ mà ngủ thì không được

- Bác Tai: nghe tiếng gì cũng không rõ, thấy lúc nào cũng ù ù như xay lúa ở trong

→ Cả hội lừ đừ, mệt mỏi, rã rời

→ Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay nhận ra rằng mình đã có những suy nghĩ và hành động thật sai lầm, vì: lão Miệng tuy không đi làm những có công việc là nhai, như vậy cũng là làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi.

→ Mọi người đã kịp thời nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa ngay lập tức bằng việc đến nhà lão Miệng để giải quyết mọi việc.

c. Cách sửa chữa hậu quả

- Cả bọn cố gượng dậy đến nhà lão Miệng, vực lão Miệng dậy và tìm thức ăn cho lão.

- Cả bọn nhận ra rằng khi lão Miệng ăn thì tai, mắt, tay chân đều cảm thấy đỡ mệt nhọc và khoan khoái hẳn lên

→ Sau sự cố này, cả bọn lại chung sống hòa thuận, mỗi người một việc như trước, không ai tị nạnh ai nữa

3. Kết bài

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản:

  • Nội dung: Từ câu chuyện của Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, truyện nêu ra bài học: Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại; do đó, phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau
  • Nghệ thuật: cách kể chuyện ý vị, tự nhiên…

- Bài học cho bản thân:phải sống hòa mình vào với tập thể…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!