Phân tích chi tiết Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?

I. Vai trò của động vật trong cuộc sống của con người

- Động vật gắn liền với tuổi thơ con người:

+ Nhiều người từng dành hàng giờ ngồi nhìn lũ kiến "hành quân".

+ Buộc chỉ vào chân cánh cam làm diều.

- Động vật gắn liền với cuộc sống con người:

+ Gà trống gáy o o gọi thức dậy.

+ Mẻ tôm, cá chế biến những món thanh đạm.

- Động vật có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái:

+ Tất cả loài vật đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với con người.

+ Mất đi 1 loài cũng tạo vết khuyết trong hệ sinh thái (môi trường sinh tồn của con người).

- Con người cũng chỉ là một loại động vật đặc biệt:

+ Loài khỉ, vượn là tổ tiên con người.

+ Các hành động của chúng rất giống con người.

II. Thực trạng cuộc sống của động vật những năm gần đây

- Số lượng các loài động vật giảm đi rõ rệt, nhiều loài trên nguy cơ tuyệt chủng.

- Môi trường sống của động vật bị con người chiếm lĩnh, phá hoại.

- Nhiều loài bị con người ngược đãi, săn bắt vô tổ chức và tàn sát.

III. Bài học nhận thức cho con người

- Khi hiểu được động vật, con người sẽ:

+ Không phá rừng, chặt cây vì nhu cầu riêng.

+ Không lạm dụng và cướp đi môi trường của chúng.

→ Hãy đặt bản thân vào vị trí của động vật để cảm nhận.

- Hành động con người cần có: Thay đổi, bảo vệ Trái Đất, để động vật cũng có quyền được sống như con người.

➩ Cần đối xử thân thiện với động vật.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!