Soạn bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Tham khảo đề kiểm tra (SGK, trang 159)

Phần I: Trắc nghiệm:

1. Phương thức biểu đạt chính:

B – Tự sự.

2. Người kể:

A – Ngôi thứ ba.

3. Đoạn văn trên nhằm mục đích:

B – Kể người và việc.

4. Đoạn văn trên được kể theo thứ tự:

A – Theo thứ tự thời gian (trước, sau).

5. Cụm động từ trong câu:

C – ba cụm

6. Cụm danh từ trong câu:

B – Hai cụm.

7. Từ láy trong đoạn văn:

C – Ba từ.

8. Từ mượn là:

B – Thủy Tinh.

9. Nghĩa của từ lềnh bềnh được giải thích theo cách:

A – Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

Phần II. Tự luận:

Đề bài: Hãy đóng vai bà đỡ Trần trong truyện “Con hổ có nghĩa” để kể lại câu chuyện ấy.

Dàn ý:

* Mở bài: giới thiệu qua về việc em là bà đỡ Trần kể lại câu chuyện này.

* Thân bài:

- Xưng là tôi và kể một chút về nơi ở.

- Kể sự việc vào một đêm, có con hổ đến gõ cửa nhà.

- Khi mở cửa, tôi đã giật mình, chân tay run lẩy bẩy.

- Hổ cõng tôi và tôi đã đỡ đẻ cho hổ cái.

- Hổ đã cho tôi một cục bạc.

* Kết bài: Nhận xét chung về loài hổ.