Soạn bài Chân, tay, tai, mắt, miệng siêu ngắn

Câu 1 (SGK, trang 116): 

Chân, Tay, Tai, Mắt so bì với lão Miệng vì họ làm việc mệt nhọc quanh năm còn lão Miệng chẳng phải làm gì, chỉ ngồi ăn không hưởng thụ.

Câu 2 (SGK, trang 116): 

Truyện nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người:

- Mỗi người có một vị trí, vai trò riêng trong cộng đồng. Tuy khác nhau về nhiệm vụ nhưng tất cả đều có mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với nhau.

- Trong cộng đồng, quan hệ giữa các thành viên vừa bổ sung vừa hỗ trợ cho nhau nên không được ghen tị hay coi thường công sức của người khác. Nếu ghen tị có thể hại mình và cả tập thể.