Soạn bài Con rồng cháu tiên siêu ngắn

Câu 1 (SGK, trang 8): 

Những chi tiết trong truyện thể hiện tính chất kì lạ, cao quý về nguồn gốc và hình dạng của Lạc Long Quân và Âu Cơ:

- Lạc Long Quân:

+ Thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ

+ Mình rồng, thường ở dưới nước

+ Sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ

- Âu Cơ:

+ Thuộc dòng họ Thần

+ Sống ở trên núi

+ Xinh đẹp tuyệt trần

Câu 2 (SGK, trang 8): 

- Việc kết duyên của Lạc Long Quân cùng Âu Cơ và chuyện Âu Cơ sinh nở có điều kì lạ:

+ Đây là cuộc hôn nhân giữa hai vị thần trai tài, gái sắc, một mối duyên tình đẹp đẽ ở chốn có nhiều hoa thơm cỏ lạ và cung điện Long Trang lộng lẫy

+ Chuyện sinh nở của Âu Cơ: nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra một trăm con đẹp đẽ, hồng hào. Không cần bú mớm mà lớn nhanh như thổi, mặt mũi khôi ngô.

- Âu Cơ và Lạc Long Quân chia các con: năm mươi con theo cha xuống biển, năm mươi con theo mẹ lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau.

- Theo truyện này, người Việt đều là con Rồng cháu Tiên => Đề cao, ca ngợi nguồn gốc tổ tiên.

Câu 3 (SGK, trang 8): 

Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện.

- Chi tiết tưởng tượng kì ảo là những chi tiết không có thật, mang tính chất hoang đường, kì lạ.

- Vai trò của các chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện:

+ Lý giải được nguồn gốc cao quý, khác thường và đẹp đẽ của dân tộc ta.

+ Thể hiện niềm tự hào dân tộc, ý nguyện đoàn kết, thống nhất cộng đồng của người Việt.

Câu 4 (SGK, trang 8): 

Ý nghĩa của truyện “Con Rồng cháu Tiên”

- Truyện giải thích, suy tôn nguồn gốc giống nòi của con người Việt Nam.

- Thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, khơi dậy tình yêu thương, đoàn kết, sự sẻ chia, đùm bọc và biết giúp đỡ lẫn nhau.