Soạn bài Ếch ngồi đáy giếng siêu ngắn

Câu 1 (SGK, trang 101): 

    Ếch tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung và nó thì oai như một vị chúa tể vì:

Ếch đã sống rất lâu trong giếng, chưa ra thế giới bên ngoài.

- Xung quanh ếch chỉ có một vài loài vật nhỏ bé;

- Hàng ngày, ếch cất tiếng kêu “ồm ộp” làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia hoảng sợ.

Câu 2 (SGK, trang 101): 

    Ếch bị con trâu giẫm bẹp vì: Ếch sống lâu ngày trong giếng nên cứ huênh hoang thế giới ngoài miệng giếng, chẳng thèm để ý đến xung quanh.

Câu 3 (SGK, trang 101): 

- Bài học được rút ra:

+ Phải biết những hạn chế của mình và cố gắng nhìn xa trông rộng.

+ Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường những người xung quanh.

- Ý nghĩa của bài học: Ttrong cuộc sống phải biết mình biết ta, không nên coi thường những người xung quanh. Cần học hỏi nhiều hơn từ thế giới bên ngoài để hoàn thiện mình.