Soạn bài Luyện nói kể chuyện siêu ngắn

Lập dàn bài:

Dàn bài đề 2 (SGK, trang 111): “Kể về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn”.

1. Mở bài: Em giới thiệu chung về gia đình liệt sĩ neo đơn.

2. Thân bài:

Kể lại diễn biến cuộc đi thăm:

-  Mục đích cuộc đi thăm.

- Các sự việc cụ thể trong buổi thăm viếng (hỏi thăm sức khoẻ, tặng quà, giúp đỡ một số việc cần thiết,...).

- Thái độ, tình cảm của người đến thăm và người được thăm.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em sau chuyến thăm.

Dàn bài đề 3: “Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử”.

1. Mở bài: Giới thiệu chung về nơi em đến thăm.

2. Thân bài:

- Tả lại cảnh đẹp mà em đã đến thăm.

- Kể lại những chi tiết thú vị nhất trong chuyến đi.

- Suy nghĩ của em để bảo tồn và phát triển di tích đó.

3. Kết bài: Cảm xúc của em khi đến với di tích và mong muốn điều gì ở tương lai.

Dàn bài đề 4: “Kể về một chuyến ra thành phố”

1. Mở bài: Lý do ra thành phố? Em đi với ai ? Nêu ấn tượng chung.

2. Thân bài:

- Em ra thành phố đợt này với ai?

- Trên đường đi, em nghĩ về thành phố như thế nào?

- Thành phố hiện lên trước mắt em ra sao?

- Tâm trạng của em.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em sau chuyến đi.