Soạn bài Tập làm thơ bốn chữ siêu ngắn

I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1. Các bài thơ, đoạn thơ bốn chữ là: Buổi trưa hè (Huy Cận), Hạ giới (Tú Mỡ),…

2. Vần chân, vần lưng trong đoạn thơ:

   Vần chân: hàng – trang, núi – bụi.

   Vần lưng: chừng – lưng, ngang – màng.

3.

   Vần liền: hẹ - mẹ, đàn – càn.

   Vần cách: cháu – sáu, ra – nhà.

=> Đoạn thơ của Tố Hữu gieo vần cách, đoạn đồng dao gieo vần liền.

4. Thay hai chữ sông, cạnh:

   Để em ngồi cạnh

   …

   Cách mấy con sông.

II. TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ TRÊN LỚP

Tham khảo:

   Hai con vịt con

   Đi lại lon ton

   Trên con đường mòn

   Kêu vang khắp xóm.