Soạn bài Treo biển siêu ngắn

Câu 1 (SGK, trang 125): 

- Nội dung tấm treo biển ở cửa hàng có bốn yếu tố:

+ đây: thông báo địa điểm cửa hàng.

+ bán: thông báo hoạt động của cửa hàng.

+ : thông báo loại mặt hàng.

+ tươi: thông báo chất lượng mặt hàng.

=> Bốn yếu tố này cần thiết cho một tấm biển quảng cáo.

Câu 2 (SGK, trang 125): 

- Có 4 người góp ý về cái biển đề ở cửa hàng bán cá:

+ Người thứ nhất bảo bỏ chữ “tươi” => mất đi sự khẳng định chất lượng cao về sản phẩm nhà hàng

+ Người thứ hai bảo bỏ chữ “ở đây” => làm cho nội dung biển có phần tối nghĩa và thiếu lịch sự.

+ Người thứ ba bảo bỏ chữ “có bán” => Khi bỏ đi cả chữ “có bán” chỉ để lại một từ “cá” là hết sức vô lí, nội dung bị cụt.

+ Người thứ tư bảo bỏ nốt chữ “cá” => Cụt ngủn

- Nhận xét: Cả 4 ý kiến đều mang tính chủ quan, cá nhân và ngụy biện.

Câu 3 (SGK, trang 125): 

* Những chi tiết làm em cười đó là:

- Mỗi lần có người đến góp ý thì cửa hàng không cần suy nghĩ mà nghe cái là bỏ ngay.

- Cái đáng cười bộc lộ rõ nhất ở cuối truyện. Đến khi cái biển chỉ còn mỗi chữ “cá” thì người ta vẫn góp ý là bỏ luôn chữ cá đi.

Câu 4 (SGK, trang 125): 

Ý nghĩa của truyện:

- Truyện phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến, không suy xét kĩ khi nghe ý kiến của người khác.

- Từ đó rút ra bài học: cần lắng nghe những ý kiến từ nhiều phía khác nhau góp ý cho mình nhưng cần tự tin, suy nghĩ, đắn đo, thận trọng khi quyết định làm theo ý kiến của người khác.