Soạn bài Tự đánh giá bài 7 siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 44 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương án nào nêu các biểu hiện riêng biệt của bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả?

A. Có nhan đề, dòng thơ, khổ thơ

B. Có vần thơ và nhịp điệu

C. Có bối cảnh, nhân vật, sự việc

D. Có chỉ tiết và biện pháp tu từ

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức phương thức tự sự và miêu tả.

Giải chi tiết:

C. Có bối cảnh, nhân vật, sự việc

Trả lời câu 2 (trang 44 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương án nào nêu đúng tác dụng của việc kể lại câu chuyện theo ngôi thứ nhất?

A. Giúp người viết thể hiện được suy nghĩ, tình cảm với chú chó Vàng

B. Thấy được sự gắn bó giữa cậu bé và chú chó Vàng

C. Biết được nguyên nhân vì sao bị mất chú chó Vàng

D. Biết được chú chó Vàng hiện nay đang ở đâu và rất nhớ cậu chủ

Phương pháp giải:

Suy nghĩ tác dụng của người kể.

Giải chi tiết:

A. Giúp người viết thể hiện được suy nghĩ, tình cảm với chú chó Vàng

Trả lời câu 3 (trang 45 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương án nào nêu không đúng tác dụng của các từ láy xuất hiện ở đoạn thơ thứ nhất?

A. Miêu tả những hoạt động của chú chó Vàng

B. Thể hiện tình cảm và sự gắn bó giữa cậu bé với chú chó Vàng

C. Thông báo sự kiện cậu bé đi học về

D. Miêu tả sự mừng rỡ của chú chó Vàng

Phương pháp giải:

Đọc kĩ các từ láy có trong khổ đầu.

Giải chi tiết:

C. Thông báo sự kiện cậu bé đi học về

Trả lời câu 4 (trang 45 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Đoạn thơ nào sau đây thể hiện rõ nhất yếu tố miêu tả?

A. Đầu tiên mày rối rít

Cái đuôi mừng ngoáy tít

Hồi mày lắc cái đầu

Khịt khịt mũi, rung râu

B. Hôm nay tao bỗng thấy

Cái cổng rộng thế này

Vì không thấy bóng mày

Nằm chờ tao trước cửa

C. Mày bỏ chạy đi đâu

Tao chờ mày đã lâu

Cơm phần mày để cửa

Sao không về hả chó? 

D. Mày không bắt tay tao

Tay tao buồn làm saol

Sao không về hả chó?

Nghe bom thằng Mỹ nổ

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức miêu tả

Giải chi tiết:

A. Đầu tiên mày rối rít

Cái đuôi mừng ngoáy tít

Hồi mày lắc cái đầu

Khịt khịt mũi, rung râu

Trả lời câu 5 (trang 45 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Bài thơ Sao không về Vàng ơi? giống các bài thơ Lượm, Gấu con chân vòng kiềng ở điểm nào?

A. Thể thơ tự do, không vần

B. Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả

C. Thơ của các nhà thơ Việt Nam

D. Các bài thơ bốn chữ, có tác giả

Phương pháp giải:

Nhớ lại các văn bản trên

Giải chi tiết:

B. Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả

Trả lời câu 6 (trang 45 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Bài thơ Sao không về Vàng ơi? khác bài thơ Lượm ở điểm nào?

A. Mỗi câu thơ có bốn hoặc năm chữ

B. Có các yếu tố tự sự, miêu tả

C. Có nội dung viết về con vật

D. Có nhan đề và tác giả

Phương pháp giải:

Nhớ lại hai bài thơ đã học

Giải chi tiết:

C. Có nội dung viết về con vật

Trả lời câu 7 (trang 45 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương án nào nêu đúng chủ đề của bài thơ Sao không về Vàng ơi?

A. Tình cảm gắn bó sâu nặng của cậu bé và chú chó Vàng

B. Nỗi lo lắng của cậu bé về việc chú chó Vàng chưa về

C. Sự vui sướng của cậu bé lúc gặp chú chó Vàng mỗi khi đi học về

D. Sự yêu thương, săn sóc của cậu bé với chú chó Vàng

Phương pháp giải:

Nhớ lại nội dung văn bản

Giải chi tiết:

A. Tình cảm gắn bó sâu nặng của cậu bé và chú chó Vàng

Trả lời câu 8 (trang 46 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Biện pháp tu từ nào được sử dụng ở đoạn thơ thứ nhất?

A. Biện pháp ẩn dụ

B. Biện pháp so sánh

C. Biện pháp nhân hoá

D. Biện pháp hoán dụ

Phương pháp giải:

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Giải chi tiết:

C. Biện pháp nhân hoá

Trả lời câu 9 (trang 45 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương án nào nêu không đúng tác dụng của điệp từ “không” trong đoạn thơ thứ hai?

A. Nhấn mạnh sự thiếu vắng chú chó Vàng

B. Tạo ra sự tương phản về cảnh tượng ở đoạn thơ thứ nhất

C. Thể hiện cảm xúc buồn bã, trống trải của cậu bé (người kể chuyện)

D. Thể hiện nỗi buồn bã, trống trải của chú chó Vàng

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn thơ cuối

Giải chi tiết:

D. Thể hiện nỗi buồn bã, trống trải của chú chó Vàng

Trả lời câu 10 (trang 46 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Tóm tắt câu chuyện trong bài thơ bằng 3 — 4 dòng ngắn gọn.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung, tóm tắt bằng đoạn văn ngắn.

Giải chi tiết:

Bài thơ là câu chuyện về chú chó nhỏ tên Vàng của một câu bé. Cậu bé rất thương Vàng, chủ tớ quấn quýt nhau. Nhưng rồi vào một ngày nào đó không biết lí do gì, chú chó đi đâu mất, nhà cửa vắng hoe thiếu vắng người bạn quấn quýt ngày nào khiến cậu bé trông ngóng không thôi.